Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 9. sz. / 2006 - 2006. szeptember

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY-

  • Lévay Miklós: 'Társadalmi kirekesztődés': egy felívelő fogalom a jelenkori kriminológiában; társadalmi kirekesztődés és bűnözés Közép- és Kelet-Európában

307-320

  • Bárdos Péter: Európai jogi hatások a magyar magánjogban

321-331

  • Szmodis Jenő: A jog realitása

332-340

SZEMLE

  • Kelemen Dániel: Sir William Blackstone élete és hatása az angolszász jogrendszerekre

341-345

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Csaba László: Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében

346-349

  • Prugberger Tamás: Szalma József: Ingatlan-nyilvántartás – telekkönyvi jog és eljárás

350-352

  • Nótári Tamás: Szakkönyvbemutató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

353-354


Összes lapszám