Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 6. sz. / 2006 - 2006. június

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Kondorosi Ferenc: A fenntartható fejlődés és az emberi jogok

199-207

  • Benke József - Kecskés László: A skót jog fejlődési irányai

208-220

  • Csépai Balázs - Ujvári Ákos: A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban valóbüntethetőségének kérdésköre

221-232

SZEMLE

  • Bartkó Róbert: Kritikai észrevételek a terrorcselekmény törvényi szabályozásához

233-237

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Kardos Gábor: Konstrukció és destrukció a nemzetközi bíráskodásban

238-241

  • Boóc Ádám - Szalóki Gergely: Nótári tamás: Források Salzburg kora középkori történetéből

242-245


Összes lapszám