Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 5. sz. / 2006 - 2006. május

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Prugberger Tamás: A 2005. évi német munkajog reform az AGENDA 2010-el és hasznosíthatóságának kérdése a magyar jogban

159-170

  • Gyenge Anikó: A szerzői jogok korlátozásának általános szabályai: a háromlépcsős teszt értelmezése

171-185

SZEMLE

  • Mészáros Ádám: Elkövetői alakzatok a francia büntetőjogban

186-193

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Gilányi Eszter: Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában

194-196

  • Takács Tibor: Homoki-Nagy Mária: Az 1795. évi magánjogi tervezetek

197-198


Összes lapszám