Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 3. sz. / 2006 - 2006. március

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Palásti Gábor: Dépecage és tronc commune a nemzetközi magánjogban

83-90

  • Kapitány István: Az Európai bizottság kontra Microsoft ügy; avagy hátrány-e az előny?

91-108

SZEMLE

  • Horváth Pál: Egyetemi-jogi kultúránk ősforrásai - A korai reneszánsz studium generaleja

109-114

  • Prugberger Tamás: A globalizáció hatása a holland "szociális" jogra

115-118

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Lépésváltás az európai tisztességtelen verseny elleni jogban

119-120

  • Szabó Sarolta: Sándor Tamás - Vékás Lajos: Nemzetközi adásvétel - A Bécsi Egyezmény kommentárja

121-125


Összes lapszám