Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 61. évf. 1. sz. / 2006 - 2006. január

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Sári János: A rendes bíróságok alapjogi bíráskodása

3-8

  • Szalma József: A munkahelyi (szolgálati, alkalmazotti) találmányi jogról

9-20

SZEMLE

  • Papp Mónika: Firenzei gondolatok: az európai magánjog és annak alkotmányos dimenziója

21-25

  • Németh Borbála: A jog, mint narratíva ( Bernard S Jackson jogi szemiotikájának teoretikus rekonstrukciója

26-31

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Tarr Ágnes: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései

33-37


Összes lapszám