Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 12. sz. / 2005 - 2005. december

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Hamza Gábor: A Luxemburgi Bíróság szerepe az európai jog egységesítésében

479-488

  • Bauer Miklós: Választottbíráskodás és mediáció

489-502

  • Nótári Tamás: III. Tasziló trónfosztása - Adalékok egy koraközépkori koncepciós perhez

503-516

SZEMLE

  • Schanda Balázs: Vallásszabadság és egyenlő bánásmód a magyar jogrendszerben

517-523

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Újabb monográfia az európai gazdasági jogról

524-525

  • Bodzási Balázs: Tanulmánykötet Harmathy Attila alkotmánybíró tiszteletére

526-529


Összes lapszám