Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 11. sz. / 2005 - 2005. november

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Ohly, Ansgar: Irány a harmonizált versenyjog?

443-452

  • Bándi Gyula: A környezetjog elveiről

453-462

  • Palásti Gábor: Jogválasztás és csalárd kapcsolás

463-470

SZEMLE

  • Prugberger Tamás: A személyes tagi közreműködés néhány időszerű kérdése a szövetkezeti jogviszony szabályozása szempontjából

471-474

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Somogyi Árpád: Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben

475-476


Összes lapszám