Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 10. sz. / 2005 - 2005. október

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Nikolicza Péter: Törvényalkotói baklövés-e az új társasági törvény vállalatcsoport-fejezet koncepciója?

403-419

  • Osztovits András: A törvényes bíróhoz való jog a német szövetségi és az osztrák Alkotmánybíróságok joggyakorlatában

420-429

SZEMLE

  • Szabó Sarolta: Adalékok a Bécsi Konvenció korrajzához - a területi hatály koncepciója és fejlődése

430-437

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Jakab Éva: Földi András: A másért való felelősség a római jogban. Jogelméleti és jogösszehasonlító polgári jogi kitekintéssel

438-442


Összes lapszám