Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 7-8. sz. / 2005 - 2005. július-augusztus

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Ádám Antal: Biztonság, felelősség, kötelesség

307-315

  • Sipov Ildikó Éva: Hozzáférési kötelezettség: ízig-vérig kényszerhelyzet a közösségi versenyjogban és az elektronikus hírközlés szektorspecifikus szabályozásában

316-327

  • Nótári Tamás: Hésiodos jogkoncepciója

328-338

SZEMLE

  • Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog helye az alapjogi rendszerben

339-347

  • Tóth Balázs: Az akaratszabadság problémájának megjelenési formái egyes 20. századi magyar büntetőjogi tankönyvekben

348-355

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Szalma József: Gondolatok Stipta István szlovák nyelven megjelent könyve kapcsán

356-358

  • Hullai Bernadett: Van-e létjogosultsága a büntetőjogban a szégyennek?

359-362


Összes lapszám