Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 6. sz. / 2005 - 2005. június

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Pribula László: A reklám mint a szerződéskötéshez vezető út speciális esete

251-256

  • Nagy Csongor István: Az agency-k jogalkotási hatásköre az USA-ban

257-269

  • Vincze Attila: Glosszák az EK szerződésen kívüli felelősséghez

271-285

SZEMLE

  • Imre Melinda: A kegyeleti jog egyes aspektusai, valamint a kegyeleti jogsértések a nem vagyoni kártérítés tükrében

287-294

  • Tattay Levente: Közvetlen fogyasztóvédelmi előírások a szellemi alkotások jogában

295-299

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Deli Gergely - Siklósi Iván: A római adásvételi jog és hatása az európai jogfejlődésre

300-301

  • Potje László - Térey Vilmos: Az emberi jogok védelme az európai bírósági gyakorlatban (Alkotmány és európajogi kerekasztal konferencia Budapesten)

302-305


Összes lapszám