Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 60. évf. 5. sz. / 2005 - 2005. május

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY

  • Deák Dániel: Adókijátszás és adóelkerülés jogi megközelítésben

191-201

  • Horváth Pál: Módszertani lehetőségek a jogi historizmus szférájában

203-217

  • Gödölle István: Átmeneti rendelkezések a magyar védjegyjogban

218-233

SZEMLE

  • Ferenczy Rita - Szuromi Szabolcs Anzelm: Megjegyzések a holtnak nyilvánítás polgári jogi és kánonjogi sajátosságaihoz

235-239

  • Menyhárt Szabolcs: A magyar állami nyugdíjbiztosítás története, különös tekintettel a kiegyezéstől a II. világháború végéig tartó korszakra

240-247

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Molnár Olga Borbála: Jakab András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről

248-250


Összes lapszám