Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 1. sz. / 2004 - 2004/ 1.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Jobbágyi Gábor: Az ember, mint kár? : A joggyakorlat és -elmélet ellentmondásai az Alkotmánybíróság második abortuszdöntése nyomán
  • Nikolicza Péter: (Elő-)kérdések tisztázása a Gt. konszernjogi fejezetének tervezett módosítására tekintettel
  • Koltay András: A sajtószabadság két oldala és a tájékozódáshoz való jog

SZEMLE

  • Hamza Gábor: Adalékok az iszlámnak a magyar jog történetében betöltött szerepéhez

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Tattay Szilárd: Kész-e már a leltár? : Beszámoló "A szocializmus jogelmélete Magyarországon és a marxizmus" című konferenciáról

Összes lapszám