Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 2. sz. / 2004 - 2004/ 2.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: Deák Ferenc - a jogtudós : A modern polgári jogalkotás, köz- és magánjogi kodifikációk megalapozója
  • Nikolicza Péter: A szerződéses konszernt fakasztó uralmi szerződés a német részvényjogban - egy recepcióra érdemes jogintézmény a magyar konszernjog számára?

SZEMLE

  • Fogarassy Edit: Zaklatás: egy ismeretlen fogalom a magyar jogban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Borbíró Andrea: David Garland: Punishment and Welfare - A History of Penal Strategies
  • Boóc Ádám: Fustel de Coulanges: Az antik városállam Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről
  • Hallók Tamás: Dezső Márta, Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás

Összes lapszám