Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 3. sz. / 2004 - 2004/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Molnár István János: A Kanadai Legfelsőbb Bíróság Quebec Secession Reference ügyben hozott döntésének elemzése
  • Petrik Ferenc: A közjogi tisztességről

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vida Sándor: Összehasonlító reklám

SZEMLE

  • Paulovics Anita: A védett állatokkal kapcsolatos hatályos szabályozás problematikus pontjai

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vavró István: Kovacsics József emlékezetére
  • Hajas Barnabás: Az Alkotmány magyarázata
  • Sáry Pál: Az ókori zsidó jog vázlata

Összes lapszám