Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 4. sz. / 2004 - 2004/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Zámbó Géza: Gyámság a római jogban és hatása a magyar gyámsági jog fejlődésére
  • Kármán Gabriella - Kriston László - Stankowsky Andrea: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos büntetőjogi gyakorlat tapasztalatai

SZEMLE

  • Nagy Erika: A francia szövetkezeti mozgalom történet

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Róth Erika: Védő-ügyvéd - védőügyvéd
  • Juhász Imre: A bírói hatalom problematikája
  • Tóth János: Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Összes lapszám