Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 5. sz. / 2004 - 2004/ 5.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: Az ajándékozási szerződés - különös tekintettel a magyar Ptk. rekodifikációjára
  • Pribula László: A reklámtevékenység alkotmányjogi alapjai

SZEMLE

  • Görög Márta: Egyetemes eszmei kártérítési alapok
  • Bónis Péter: A summa mint a ius commune jogirodalmi műfaja

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hamza Gábor: Wieacker, F.: Historia del derecho privado de la edad moderna
  • Peres Zsuzsanna: Ismertetés a "The Hungarian State-Thousand Years in Europe" című tanulmánykötetről
  • Smuk Péter: Az alkotmányosság 15 éve Magyarországon

Összes lapszám