Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 7-8. sz. / 2004 - 2004/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Nótári Tamás: Megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez
  • Drinóczi Tímea: A piacgazdaság és a versenyszabadság - alkotmányjogi értelemben
  • Tilk Péter: Az állam és egyház viszonyának néhány aspektusa az Alkotmánybíróság újabb döntése alapján

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Lewinski, Silke: A szerzői jogok kötelező közös jogkezelésének magyar szabályai a nemzetközi jog és az európai jog tükrében

SZEMLE

  • Bauer Miklós: Kvázi kontraktuális kötelmek

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Frivaldszky János: Történelem és jogi kodifikáció
  • Szegedi András: I. Nemzetközi Fuvarozási és Közlekedési Konferencia - a XXI. század kihívásai a fuvarozás és a közlekedés körében

Összes lapszám