Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 9. sz. / 2004 - 2004/ 9.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Küpper, Herbert: Az alkotmánymódosítás alkotmánybírósági kontrollja Magyarországon és Németországban
  • Drinóczi Tímea: A piacgazdaság és a versenyszabadság - alkotmányjogi értelemben

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Pribula László: Az Európai Unió reklámjoga
  • Osztovits András: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikk (1) bekezdésének gyakorlata Különös tekintettel a törvényes bíróhoz való jogra

SZEMLE

  • Bartkó Róbert: A nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem az állami szuverenítás tükrében

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Tilk Péter: Samu Mihály: Általános jogpolitika A jog depolitizálása1

Összes lapszám