Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 11. sz. / 2004 - 2004/ 11.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Korinek László: Egyetemi hallgatónők szexuális viktimizációjának nemzetközi összehasonlító elemzése
  • Petkó Mihály: Szolgálati jogviszonyban megalkotott szoftverek jogi helyzete a hazai gyakorlatban

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Csépai Balázs - Krámer Dániel: A közösségi versenyjogi reform hatása Magyarországon

SZEMLE

  • Harsági Viktória: A hagyományos és az elektronikus okiratok szerepe az angol polgári perben

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Zsák Brúnó: Az egyházjog kézikönyve

Összes lapszám