Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 59. évf. 12. sz. / 2004 - 2004/ 12.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Vókó György: Elmélkedés a büntető felelősségre vonás privatizációjáról Nyugat-Európában
  • Kurucz Mihály: Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánosságának alapelve és problémája
  • Palásti Gábor: A felek akarati autonómiájának története

SZEMLE

  • Lomnici Zoltán ifj.: Az orvosi jog kialakulásának történeti alapjai Magyarországon

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Nótári Tamás: Hamza Gábor: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn

Összes lapszám