Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 1. sz. / 2003 - 2003/ 1.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Bitskey Botond - Gyulavári Tamás: Kell-e anti-diszkriminációs törvény?
  • Vörös Imre: Kisérlet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának rendszerezésére
  • Landi Balázs: Az orvosi jogviszony összehasonlító jogi elemzése a magyar-német-osztrák elmélet és gyakorlat tükrében

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Horváthy Balázs: Megjegyzések a Societas Europaea koncepciójához
  • Schanda Balázs: Állam és egyház az Európai Unió tagjelölt államaiban

SZEMLE

  • Izsó Krisztina: A BGB reformja

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Tilk Péter: Gönczöl Katalin, Kóthy Judit: Ombudsman 1995-2001
  • Nótári Tamás: Földi András, Hamza Gábor: A római jog története és instituciói
  • Szegedi András: A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban

Összes lapszám