Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 2. sz. / 2003 - 2003/ 2.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Samu Mihály: Az igazságosság és jogrend elválaszthatatlansága (A természetjog és a jogpozitivizmus "örök" dilemmájának föloldása)
  • Varró István: A jogszabályváltozások hatása a bírósági ügyforgalom alakulására
  • Karsai Dániel: A mulasztásos alkotmánysértés szankciórendszere

SZEMLE

  • Lőrincz Lajos: Külföldi próbálkozások igazgatási szempontok érvényesítésére az igazságszolgáltatásban
  • Kardos Gábor: Az oktatáshoz való jog, mint szociális jog védelme a nemzetközi jogban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Vörös Imre: Egy európai alkotmányjogi alapműről
  • Cser Melinda - Molnár Olga: Tudományos konferenciák a Tudomány Napja alkalmából

Összes lapszám