Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 3. sz. / 2003 - 2003/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: Alanyi és tárgyi felelősség A vétkesség és a felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Luszcz Viktor: A WTO és az EU jogának kapcsolatrendszere
  • Gyertyánfy András: Az etnikai kisebbségek az Európai Közösség jogában

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Faur Márta: Molnár Péter: Gondolatbátorság
  • Bencze Mátyás: Tükör előtt a magyar igazságszolgáltatás

Összes lapszám