Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 4. sz. / 2003 - 2003/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szalma József: A vétkességi felelősségről, a bizonyítási teherviselésről és a késedelmi kamatszolgáltatásról a Ptk. reformja kapcsán

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Ficsor Mihály: Az Európai Szabadalmi Egyezmény - magyar nézőpontból

SZEMLE

  • Tóth Zoltán József: A nemzeti szimbólumok büntetőjogi védelme

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Lászlófi Pál: Egy sikeres jogalakítás elemzése: a zálogjog új szabályai
  • Fuglinszky Ádám: Menyhárd Attila: A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége c. monográfiájáról

Összes lapszám