Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 7-8. sz. / 2003 - 2003/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Gyekiczky Tamás: A polgári peres bizonyítási eljárás és ítéleti tényállás néhány elméleti problémája
  • Feldmájer Lea: A Jugoszláviai Büntetőtörvényszék nemzetközi jogi megalapozottsága
  • Köblös Adél: Joghatósági szabályok Európában és Magyarországon. A vagylagos joghatóság
  • Kovács Virág: A szexuális szabadság jogi megközelítésének problémái

SZEMLE

  • Horváth Pál: A Deák-életmű továbbélése (A "fachlicher Nachwuchs" szerepe)
  • Németh László: A vicesgerentialis procedura és a "rövid pörfolyta" Zalában a XVIII-XIX. században

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Szalma József: Az osztrák Alkotmánytörténetről
  • Dömötör László: A másért való felelősség kérdései a római jogban

Összes lapszám