Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 9. sz. / 2003 - 2003/ 9.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Kessler, Jürgen: Beszerzési együttműködés a német és az európai versenyjogban
  • Vörös Imre: A jogforrások rendszere a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogában
  • Szabadfalvi József: A Common Law szelleme és a két világháború közötti magyar jogbölcseleti gondolkodás

SZEMLE

  • Mátyás Imre: A kötelmi jog reformja Németországban
  • Orosz P. Gábor: Gondolatok a római jog művelésének létjogosultságáról napjaink Európájában

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Dömötör László: Kézikönyv az európai magánjog fejlődéséről

Összes lapszám