Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 58. évf. 10. sz. / 2003 - 2003/ 10.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Kengyel Miklós: Fejezetek az ötvenéves polgári perrendtartás történetéből A törvény keletkezése és fogadtatása a korabeli jogirodalomban
  • Barzó Tímea: A praxisjog, mint önálló vagyoni értékű jog specifikumainak keresése, elhatárolása a dologi jogoktól

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Barna Orsolya: Önkormányzati támogatások a közösségi jog tükrében

SZEMLE

  • Gedeon Magdolna: A gladiátorok jogállása az antik Rómában
  • Antal Tamás: A királyi ítélőtáblák újjászervezése (1890)
  • Drienyovszky Lilla: Emberi jogok az iszlámban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hamza Gábor: Pierangelo Catalano: Római intézményi modell és függetlenség Paraguayi Köztársaság 1813-1870
  • Nagy Marianna: In memoriam Földes Gábor (1950-2003)
  • Prugberger Tamás: In memoriam Prof. Dr. D. sc. Hegedűs István

Összes lapszám