Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 1. sz. / 2002 - 2002/ 1.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Weiss Emília: A származás megismeréséhez való jog és e jog korlátai
  • Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás elrendelése a terhelt várható magatartása alapján
  • Pribula László: Az öröklési jog nemzetközi fejlődéstörténete

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Kecskeméti Klára - Torma András: Gondolatok az elektronikus aláírás mibenlétéről és szabályozásának egyes külföldi modelljeiről

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Böge, Ulf: A német versenyjog az európai versenyszabályozásban

SZEMLE

  • Petkó Mihály: A számítógépes programalkotások hatályos jogi védelme a nemzetközi jogalkotás tükrében

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Tilk Péter: Balogh Zsolt, Holló András: Az értelmezett Alkotmány

Összes lapszám