Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 3. sz. / 2002 - 2002/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Irk Ferenc: A gondatlan bűncselekmények újrakodifikálásának elméletéhez
  • Patyi András: Szervezet és hatáskör alapkérdései közigazgatási bíráskodásunk hatályos rendszerében

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vida Sándor: A tisztességtelen verseny jogának harmonizálása az EU-ban

SZEMLE

  • Gönczi Katalin: A német jogtudomány magyarországi recepciójának egy pillanatfelvétele

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hamza Gábor: Ismertetés egy ma már klasszikusnak számító osztrák római jogi tankönyvről
  • Baranyi Tamás: Fodor László: Integratív környezetjog

Összes lapszám