Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 4. sz. / 2002 - 2002/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Tercsák Tamás: A joggal való vissazélés bírói gyakorlatáról I.
  • Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság és az ombudsmanok viszonya a Magyar Köztársaságban

SZEMLE

  • Novák István: Pervezetés - Eljárásjogi töprengések egy perjogi intézmény fölött
  • Ferenczy Rita - Szuromi Szabolcs: Az egyházi házasság, mint államilag elismert házassági kötelék

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Menyhárd Attila: Ujlaki László: A joglátszat és megjelenési formái a magyar civilisztikában
  • Horváth Krisztina: Feneet, Alain, Koubi,Genevier, Schulte-Tecnkhoff, Isabelle: A jog és a kisebbségek

Összes lapszám