Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 5. sz. / 2002 - 2002/ 5.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Gönczöl Katalin: A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika
  • Pokol Béla: A társadalom jogászi telítettsége
  • Tercsák Tamás: A joggal való visszaélés bírói gyakorlatáról - törekvések a korszerű értelmezésre

SZEMLE

  • Bónis Péter: A Summa legum Raymundi Parthenopei magyarországi jelenléte és jelentősége

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hágelmayer Istvánné: Román László (1927-2001)
  • Csehi Zoltán: A magánjogi dogmatika védelmében - paradigmatikus kihívások a magánjogban a XX. század végén
  • Bércesi Zoltán: A magyar szabadalmi jog híre Európában

Összes lapszám