Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 6. sz. / 2002 - 2002/ 6.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Lévay Miklós: A kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitika és büntetőjogi szabályozás Magyarországon az 1970-es évek végétől napjainkig
  • Drinóczi Tímea - Petrétei József: A képviselői mentelmi jogról de lege ferenda

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Gyertyánfy Péter: A szerzői jogi jogharmonizáció eredménye az EU-ban

SZEMLE

  • Horváth Pál: A hazai liberális historizmus prelegált hagyatékai az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában
  • Köblös Adél: Angol polgári eljárásjog a Csatornában?
  • Soltész Judit: A bíráskodás szerepelméleti aspektusai

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Földesi Tamás: Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve
  • Landi Balázs: Sólyom László köszöntése születésének 60. évfordulója alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Összes lapszám