Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 7-8. sz. / 2002 - 2002/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Varga Csaba: Az angol-amerikai és a kontinentális-francia jogi hagyományok találkozásának peremvidékén : Kanadai fejlemények és tapasztalatok
  • Kiss György: Az egyéni és a kollektív akaratképzés dogmatikája és politikája a munkajogban, az alapjogok tükrében
  • Fenyvesi Csaba: A védő a fellebezési eljárásban
  • Pribula László: A reklámok jogi szabályozásának magyarországi története

SZEMLE

  • Bácher Vilmos: 40 éves a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület : Szubjektív visszaemlékezés

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Chronowski Nóra: EU csatlakozás és alkotmányozás
  • Rigó Anett: Szintetikus jogfelfogás és jogállamiság - ontológiai perspektívában

Összes lapszám