Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 9. sz / 2002 - 2002/ 9.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Rácz Attila: Alkotmányos alapelvek és a bírósági szervezet vitakérdései
  • Szalma József: A "sarkalatos" törvényekről a magyar jogfejlődésben
  • Kereszty Éva: A halál orvosi és jogi fogalmai

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vörös Imre: Az EU csatlakozás alkotmányjogi: jogdogmatikai és jogpolitikai aspektusai

SZEMLE

  • Tattay Levente: A know-how fogalom fejlődése

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Basa Ildikó: Beszámoló a "Magyar jogalkotás, jogalkalmazás az EU csatlakozásunk küszöbén"című konferenciáról

Összes lapszám