Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 57. évf. 10. sz. / 2002 - 2002/ 10.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Hargitai József: A viszonosság a nemzetközi és a belső jogban
  • Prugberger Tamás: A kollektív munkajogi érdekegyeztetések és szerződések jogdogmatikai rendszere

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Dauses, Manfred A. - Nikolicza Péter: Egy egységes európai magánjog felé?
  • Vörös Imre: Zavaros tűnődés az európai jog tagozódásáról, avagy: elméleti igényű kézikönyv az Európai Unió jogáról

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya
  • Sáry Pál: Száz éve hunyt el Contardo Ferrini
  • Bóka Zsolt: Hajnik Imre emlékezete (1840-1902)

Összes lapszám