Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 1. sz. / 2001 - 2001/ 1.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Sárközy Tamás: Jogképesség, illetve jogalanyiság az embertöbbességek - csoportok - szervezetek körében
  • Ujlaki László: Fogalmi és terminológiai tisztázás igénye a békítés, kiegyeztetés és a közvetítés témakörében
  • Földi András: Másért való felelősség a locatio conductional

SZEMLE

  • Réti Mária: Rendszerváltás - szövetkezet
  • Molnár Gábor Lajos: A gazdasági társaságok modelljének változása Angliában

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Nagy Ferenc: Schultheisz Emil és Fonyó Antal életútjáról és munkáságáról
  • Gedeon Magdolna: A magyar sportjog alapjai

Összes lapszám