Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 3. sz. / 2001 - 2001/ 3.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Kenderes György - Prugberger Tamás: A munkajogi és a polgári jogi szabályozás viszonyának alapkérdései
  • Lajer Zsolt: Felelősség a jogszabályalkotással okozott károkért az Európai Unió és egyes tagállamai jogában

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Möschel, Wernhard: A koncepcióváltás problémái az európai versenyjogban

SZEMLE

  • Bakos Anita: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása az Egyesült Királyságban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Czuczai Jenő: Az ún. "keleti kibővítés" alkotmányossági kérdései mind az EU, mind a tagjelölt országok tekintetében
  • Bódig Mátyás: Társadalomtudományi megismerés, empírikus igazolás és szakértői tudás: tudományelméleti reflexiók egy kriminológiai kézikönyv kapcsán

Összes lapszám