Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 4. sz. / 2001 - 2001/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Szigeti Péter: Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer - nemzetállami szint és lokalitás
  • Kenyeres János: Légi fuvarjog a nemzetközi egyezményekben és egyes magyar korrelációk
  • Paulovics Anita: Az ügyféli jogokat biztosító garanciális rendelkezések az 1981. évi I. törvényben

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Ujváriné Antal Edit: Az elektronikus aláírás és a hitelesítés-szolgáltatással összefüggő felelősségi szabályok - Az Irányelv és annak hatása a magyar polgári jogi felelősségi rendszerre

SZEMLE

  • Schanda Balázs: A kormány és az egyházak közötti megállapodások jogi értéke

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Rozsnyai Krisztina: Monográfia a közigazgatási jogi szankciórendszerről
  • Petró Rita: Kovács Péter "International Law and Minority Protection - Rights of Law of Minorities?" című kötetéről

Összes lapszám