Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 5. sz. / 2001 - 2001/ 5.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Sajó András: Sajtó-helyreigazítás és sajtójog (A Schmidt-itélet margójára)
  • Wopera Zsuzsa: Európai körkép egyes államok polgári eljárásjogának ideiglenes intézkedéseiről
  • Hámori Gergely: A furcsa per (A Bosznia-Hercegovina által a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a hágai Nemzetközi Bíróság előtt indított kereset esélyei)

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Kecskés László: A jogalkotásért és a jogharmonizációért való állami kárfelelősség

SZEMLE

  • Vida Sándor: Differenciált jogalkalmazás nemzetközi adásvételnél
  • Bézi László: Az Indonéz Köztársaság jogrendszere

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Takács Imre emlékezetére (1926-2001)
  • Hamza Gábor: Monográfia a római magánjog felelősségi rendjéről
  • Kőhalmi László: Szociológiai kutatás a magyar ügyvédségről

Összes lapszám