Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 6. sz. / 2001 - 2001/ 6.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

TANULMÁNY
38086
Hernádi Miklós: Családi jogok az angolszász országokban
265-274
38087
Sáry Pál: Sulla büntetőjogi reformjai
275-286
38090
Köbel Szilvia: Vallásfelekezetek törvényes elismerése a Kádár-korszakban
287-297
EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
38094
Forgács Imre: Európai alternatívák - Intézményi reformok és a Nizzai Szerződés
299-307
SZEMLE
38103
Brauneder, Wilhelm: Feledésbe merült évfordulók: többnemzetiségű jogegyesítés az 1786. és 1798. évi magánjogi kodifikációk által
309-312
JOGIRODALOM, JOGÉLET
38113
Bódig Mátyás: Egy neoarisztoteliánus jogelméleti kezdeményezés: Hörcher Ferenc pragmatista természetjoga


Összes lapszám