Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 7-8. sz. / 2001 - 2001/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

 • Andrássy György: Nyelvek és nyelvi jog az ezredfordulón
 • Tóth Mihály: Mielőtt sebtében padot ácsolnánk a jogi személyiségű vádlottaknak
 • Deák Dániel: Természetes jog és pénzhasználat
 • Köpf Eszter Mária: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke, az akkuzatórius és az inkvizitórius eljárásjogi rendszerek

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

 • Borsodiné Nagy Erika: Az ügyészi törvényességi felügyelet tapasztalatai az új szabálysértési törvény tükrében

EMBERI JOGI FIGYELŐ

 • Kalas Tibor: Egyes jogelvek szerepe az Európai Bíróság itélkezési gyakorlatában

SZEMLE

 • Ábrahám Márta: A német tanúvédelmi törvény, különös tekintettel a videotechnika alkalmazására a büntetőeljárásban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

 • Bodnár László: Nagy Károly 1932-2001
 • Hamza Gábor: Gondolatok Fustel de Coulanges: "La cité antique" c. munkájáról
 • Sáry Pál: Monográfia a Weimari Köztársaság elnökének jogállásáról
 • Szilágyi Gabriella: Beszámoló az FIW XXIV. szimpóziumáról

Összes lapszám