Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 10. sz. / 2001 - 2001/ 10.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Ádám Antal: Mérték, ellentét és összhang a világvallások értékirányultságában
  • Varga Csaba: Összehasonlító jogi kulturák?
  • Patyi András: A magyar közigazgatási bíráskodás a hatályos magyar alkotmányos rendszerben, az Alkotmánybíróság határozatai tükrében

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Häberle, Peter: Európa mint formálódó alkotmányos közösség

SZEMLE

  • Hamza Gábor: Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány
  • Schanda Balázs: Kérdések az egyházi házasság állami elismerésével kapcsolatban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Badó Attila - Bóka János: Összehasonlító jogi kultúrák - Megjegyzések egy válogatáshoz
  • Sándor István: A Magyar jogtudósok sorozat második kötetéről

Összes lapszám