Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 11. sz. / 2001 - 2001/ 11.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Petrik Ferenc: Közigazgatási bíráskodás, a végrehajtó hatalom lelkiismerete
  • Gárdos István: A metró-per és az állam jogi személyisége
  • Tényi Géza - Udvary Sándor: A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz?

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Schaub, Alexander: Az elektronikus piacterek versenyjogi problémái az Európai Bizottság szempontjából

SZEMLE

  • Szuromi Szabolcs: A tulajdon és a birtok kérdése a szerzetes intézményekben

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Szabadfalvi József: Bevezető az angol jogelméletbe és jogi kultúrába
  • Tóth Andrea: Kriminálpolitika és büntető igazságszolgáltatás Nagy-Britanniában a 90-es évekbe

Összes lapszám