Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 56. évf. 12. sz. / 2001 - 2001/ 12.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Prugberger Tamás - Olajos István: A szövetkezet intézményének új jogi szabályozása (kritikai értékelés)
  • Nótári Tamás: Jogtudomány és retorika - Cicero pro Murena 26
  • Kovács Judit - Nagy Zsolt: A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításai a rendszerváltástól napjainkig
  • Bónis Péter: Iuas commune-hatások a magyar zálogjogban

SZEMLE

  • Rozsnyai Krisztina: Új utak a szociális igazgatásban
  • Nizalowski Attila: A jog "számítógépes" modellje

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Hamza Gábor: Schlosser, H.: Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte
  • Kertész Gábor: Szent István és Európa
  • Teszár László: Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység

Összes lapszám