Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 2. sz. / 2000 - 2000/ 2.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Elméleti és szerkezeti előkérdések az új Polgári Törvénykönyvhöz

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Czuczai Jenő: Az Európai Unió követelményrendszere és a magyar közbeszerzési jog

SZEMLE

  • Prugberger Tamás: Észrevételek a Polgári Törvénykönyv újrakodifikálásához

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Zlinszky János: Az újabb kori jogfejlődés történetkritikai elemzése
  • Burián László: Új szakkönyv a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogáról
  • Palásti Sándor: A személyiség varázsa

Összes lapszám