Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 4. sz. / 2000 - 2000/ 4.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Harmathy Attila: A polgári jog a századfordulón
  • Horváth Pál: Frank Ignácz (1788-1850)
  • Szalay Ágnes: A választottbírósági eljárásra és döntésre irányadó jogi szabályozás

SZEMLE

  • Karsai Krisztina: A kábítószerrel való visszaélés megitélése a lengyel büntetőjogban - egy másik megoldás

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Vörös Imre: Választottbíráskodás és azon túl: nemzetközi jogviták
  • Sándor István: A nagy jogtudósainkat bemutató új sorozat első kötetéről

Összes lapszám