Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 5. sz. / 2000 - 2000/ 5.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Földi András: Másért való felelősség a reálszerződéseknél
  • Deák Dániel: A helyes adótörvényhez való jog
  • Pókecz Kovács Attila: A laesio enormis és továbbélése a modern polgári törvénykönyvekben

SZEMLE

  • Szécsényi László: Titulus és modus az értékpapírjogban
  • Tattay Levente: A földrajzi megjelölések védelme az Amerikai Egyesült Államokban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Andrássy György: Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady: A nyelv mint jog- és erőforrás

Összes lapszám