Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 6. sz. / 2000 - 2000/ 6.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Patyi András: Magyarország vagyunk? 1848-as adalékok Magyarország és Erdély egyesítésének kérdéséhez
  • Bankó Zoltán: Távmunka - az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon
  • Sántha Ferenc: A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi jogkövetkezmények

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió új "alkotmánya" - az Amszterdami Szerződés, különös tekintettel a flexibilitás követelményére

SZEMLE

  • Nánási László: A vád hatóságai 1848/49-ben

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Badó Katalin: Munkajog a gyakorlat nyelvén

Összes lapszám