Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 7-8. sz. / 2000 - 2000/ 7-8.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Jobbágyi Gábor: Az ember és az emberi személyiség az új Polgári Törvénykönyvben
  • Pecze Ferenc: A hajdani Jus Publicum és Jus Administrationis Croatico-Hungaricum a horvát egyetemtörténeti irodalomban

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Várnay Ernő: Az európai monetáris unió intézményi-jogi aspektusa - immár magyar szemmel
  • Köpf Eszter Mária: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény belső jogi helyzete Hollandiában és az Egyesült Királyságban

SZEMLE

  • Prugberger Tamás: A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés-kötésének problémája de lege lata és de lege ferenda
  • Balogh Tamás: A román állam felelősségének néhány vonatkozása a Tisza ciánszennyezésével kapcsolatban
  • Walter Tibor: A dekoncentrált államigazgatási szervek megyei kormányhivatali koordinációja és ellenőrzése

Összes lapszám