Folyóiratok » Jogtudományi Közlöny

Jogtudományi Közlöny

Logod Bt. 55. évf. 9. sz. / 2000 - 2000/ 9.sz.

A Jogtudományi Közlöny a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Tartalom

TANULMÁNY

  • Lévay Miklós: Társadalmi-gazdasági változások és bűnözés
  • Jakab Éva: Az árleszállítás mértéke a szavatossági perben
  • Sándor István: A társasági jog előzményei az ókori jogokban

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Vörös Imre: Állami támogatások és a versenyjog kapcsolata az európai jogban

SZEMLE

  • Halász Iván: A hatályos szlovák alkotmány eddig megvalósult, illetve tervezett módosításai

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Gáspár Kinga: A Német Összehasonlító Jogi Társaság 1999. évi rendes konferenciája

Összes lapszám